Αυτό το καλοκαίρι ο 96.8 Velvet, σας κάνει δώρο το πιο κομψό κινητό!

Written by on 25/06/2015

Αυτό το καλοκαίρι ο 96.8 Velvet, σας κάνει δώρο το πιο κομψό κινητό!
MLS iQTalk Rock® mini
Βάλτε το στη ζωή σας, σε βολικό mini μέγεθος!
Κάντε like share και comment στο post του διαγωνισμού που θα βρείτε στη σελίδα του 96.8 Velvet, στο fb μπείτε στην κλήρωση και κερδίστε ένα από τα 6 MLS iQTalk Rock® mini ,για πολύ γρήγορο σερφάρισμα, εκπληκτικό design, ροζ χρώμα και rock διάθεση!
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στη σελίδα του 96.8 Velvet στο fb.site

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός με την επωνυμία ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ που εκπέμπει τον σταθμό με τον διακριτικό τίτλο VELVET 96,8 και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά 6, διοργανώνει τον Διαγωνισμό « mls VelVet Summer » σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
2.1 Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων συμμετεχόντων προκειμένου να εξακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής των συμμετεχόντων και απόδοσης του Επάθλου.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Metromedia, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) πρόσωπα.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Στον Διαγωνισμό ισχύουν οι συμμετοχές που θα λάβουμε από την Πέμπτη 25/06/2015 έως και τις 8/7/2015. Η κλήρωση του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00.
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
5.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν like, share και comment στο post του διαγωνισμού που υπάρχει στη σελίδα του facebook του Ραδιοφωνικού Σταθμού Velvet. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στη σελίδα του Facebook του σταθμού ( Velvet 96,8 ).
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά και πλήρη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.
Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Εταιρεία με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.
Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό, αλλά σε περίπτωση που ο συμμετέχων αναδειχθεί νικητής οι λοιπές συμμετοχές του δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
6. Έπαθλο. Ο νικητής/Η νικήτρια του Διαγωνισμού Που θα κληρωθεί θα κερδίσει μια τηλεφωνική συσκευή – μάρκας MLS iQTalk Rock – mini .
7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.
Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 και θα αναδειχτούν 6 νικητές. Οι νικητές θα πρέπει να προσέλθουν στον Ραδιοφωνικό Σταθμό εντός 3 ημερών για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους και την παραλαβή του Δώρου. Υποχρέωση των τυχερών είναι η προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας. Λεπτομέρειες για την απόδοση του Επάθλου στον νικητή θα δίδονται κατά την επικοινωνία του με τον Ραδιοφωνικό Σταθμό.
8. Ενημέρωση για την ανάδειξη των νικητών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα του Σταθμού είτε στην σελίδα της στο Facebook.
9. Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος έρχεστε σε επαφή με το Σταθμό, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 18:00.
10. Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης. Η Εταιρεία ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση των νικητών και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε αυτούς.
Εννοείται ότι μετά την ολοκλήρωση πραγματοποίησης του Επάθλου οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων/ των νικητών θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Σταθμού, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Επάθλων.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, ο Σταθμός δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.
16. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
17. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, διέπεται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτου αποδοχής των παρόντων όρων, του οποίου το πρωτότυπο ευρίσκεται κατατεθειμένο στα γραφεία της εταιρείας.

Current track

Title

Artist