News

Kέρδισε μία πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις!

today11/07/2024

Φόντο
share close

O 96.8 VELVET και οι Ανώτερες Σχολές Δέλτα σου δίνουν τη δυνατότητα να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς, κερδίζοντας υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα της επιλογής σου, ανάμεσα σε 12 τομείς σπουδών και 95 ειδικότητες!

 Πως θα γίνει αυτό;

Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

-Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής (εδώ!) και τον τομέα σπουδών που σ’ ενδιαφέρει

 ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ!

Μην ξεχνάς ότι μπορείς να μάθεις τα πάντα για τα προγράμματα σπουδών των ΣΧΟΛΩΝ ΔΕΛΤΑ μ’ ένα κλικ στο www.delta360.gr

Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

Ο τυχερός νέος φοιτητής/τρια θα ανακοινωθεί την Δευτέρα 22/7 στην εκπομπή Πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.»

 

 

 

 

Όροι Συμμετοχής:

 

  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (στο εξής «η Διοργανώτρια Εταιρεία») λειτουργεί το Ραδιοφωνικό Σταθμό «Velvet 96.8» (στο εξής «ο Ραδιοφωνικός Σταθμός») και οργανώνει το Διαγωνισμό με τίτλο «Ο 96.8 Velvet σε σπουδάζει στις Σχολές ΔΕΛΤΑ » (στο εξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και στο νομό Θεσσαλονίκης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων προκειμένου να διακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής τους και απόδοσης του Επάθλου.

 

  1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ & β΄ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) πρόσωπα, αλλά και με άτομα που έχουν αναδειχθεί νικητές έστω μία φορά στον διαγωνισμό και (γ) όσοι δεν διαμένουν στο νομό Θεσσαλονίκης.

 

  1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

 

Οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω θα γίνονται δεκτές από  08.07.2024 έως 21.07.2024.

 

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται αποκλειστικά εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων του Διαγωνισμού.

 

  1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

5.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται ως εξής:

 

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής που θα βρούνε στο www.velvet968.gr.

 

Η ανακοίνωση του τυχερού νέου φοιτητή/ριας καθώς και η κλήρωση θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22.07.2014 στην εκπομπή στην εκπομπή Πρωινό Velvet.

 

5.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον ιστότοπο του Σταθμού.

 

5.3. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Σταθμός με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Σταθμού και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

 

5.4. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

 

  1. Έπαθλο.

 

Ο  τυχερός/ή  του Διαγωνισμού, θα κερδίσει μία (1) πλήρη υποτροφία (πλήρης 2ετης φοίτηση) σε όποια ειδικότητα επιλέξει από τις Σχολές ΔΕΛΤΑ.

 

Τα στοιχεία του νικητή διατηρούνται από την γραμματεία της Metromedia και αποστέλλονται στις Σχολές ΔΕΛΤΑ..

 

  1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.

 

Ο νικητής θα προκύψει έπειτα από κλήρωση ανάμεσα σε όλες τις συμμετοχές και το όνομά του θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 22.07.2024 στην εκπομπή της Πρωινό Velvet.

 

Ο σταθμός θα επικοινωνήσει με τον νικητή, αμέσως μετά την ανακοίνωση του ονόματος προκειμένου να του αποδοθεί το Έπαθλο.

 

Λεπτομέρειες για την απόδοση του Επάθλου στο νικητή θα δίδονται κατά την επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

 

  1. Ενημέρωση για την ανάδειξη του νικητή.

 

Τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των νικητών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια καθώς και από την Δωροθέτρια(ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ)για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας ή για προωθητικά προγράμματα που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με το Διαγωνισμό και οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων σε αυτήν τη χρήση. Οι νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους της Διοργανώτριας προβολή του γεγονότος και της εικόνας τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου (Internet), εφόσον το επιλέξει η Διοργανώτρια.

 

8.1 Ο νικητής οφείλει να επισκεφτεί την Σχολή Ερμού 45, έως τις 15 Σεπτεμβρίου για να κάνει την εγγραφή του στην ειδικότητα που επιθυμεί. Οι Σχολές ΔΕΛΤΑ δεν αναλαμβάνουν να καλέσουν τον τυχερό/ή για την εγγραφή του.

 

8.2. Η υποτροφία σπουδών αφορά τα τμήματα Οκτωβρίου 2024 και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο.

 

 

  1. Πληροφορίες.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2310 232908  από τις 11.00 π.μ. – 19.00 μ.μ από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών).

 

  1.   Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης.

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο παρόν διαγωνισμό, η διοργανώτρια εταιρία, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «METROMEDIA ΑΕ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, Κωνσταντινοπολίτικα, 55534, Θεσσαλονίκη, email:[email protected] , 2310  232 908 επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό (ήτοι τα στοιχεία ταυτότητας, η εικόνα του προσώπου και τα στοιχεία επικοινωνίας τους) που θα συλλεχθούν σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω και τα οποία είναι αναγκαία για την ανάδειξη και δημοσίευση του νικητή και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε αυτόν. Τυχόν άρνηση ή παράλειψή σας να μας παραχωρήσετε αυτά τα Δεδομένα μπορεί να επισύρει την αδυναμία συμμετοχής σας στο διαγωνισμό χωρίς δική μας υπαιτιότητα.

 

Τα εν λόγω δεδομένα διαβιβάζονται αποκλειστικά και μόνο στη δωροθέτρια εταιρία (ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ)για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, ήτοι για την απόδοση των υποτροφιών στους επιτυχόντες του διαγωνισμού και για την παροχή προσφορών και άλλων προωθητικών ενεργειών στους αποτυχόντες του διαγωνισμού αναφορικά με προγράμματα σπουδών που τυχόν τους ενδιαφέρουν.

 

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει ο εν θέματι διαγωνισμός και έως και 4 μήνες μετά τη λήξη του. Μετά το εν λόγω χρονικό διάστημα, θα καταστρέψουμε τα Δεδομένα σας εκτός αν από την τότε ισχύουσα νομοθεσία υπέχουμε διαφορετική υποχρέωση.

 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα τηρώντας πάντα τις κατάλληλες εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, αυτών που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας βάσει της νομοθεσίας και όσων είναι αναγκαία για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

 

Τα στοιχεία αυτά θα διατηρούμε, και θα διασφαλίζουμε ότι και η προς ης η μεταβίβαση θα διατηρεί, μέχρι και την εκδήλωση αντίθετης επιθυμίας από μέρους σας και δεν θα κοινοποιούμε σε τρίτα πρόσωπα, πλην της ανωτέρω. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας με ενημέρωση στα παραπάνω στοιχεία μας.

 

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα (i) να ελέγχετε εάν και τι είδους προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε στην κατοχή μας και να έχετε πρόσβαση ή να αιτείστε αντίγραφα των προσωπικών αυτών σας δεδομένων, (ii) να απαιτείτε διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή ή αποκτήθηκαν με μέσα μη συμμορφούμενα στις ισχύουσες ρυθμίσεις, (iii) να ζητάτε να περιορίζουμε τη συγκέντρωση, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, (iv) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να μην επιτρέπετε για νόμιμους λόγους την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, (v) να αιτείστε τη μεταφορά των δεδομένων σας, (vi) να γνωρίζετε την ταυτότητα των τρίτων προσώπων στα οποία έχουν μεταφερθεί τα προσωπικά σας δεδομένα, και (viii) να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας.

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης αλλά και σε περιπτώσεις που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε είτε να αποστείλετε σχετικό e-mail στη διεύθυνση [email protected] ώστε να ενημερωθούμε για την παραβίαση και να σας αποστείλουμε το σχετικό έντυπο που πρέπει να συμπληρώσετε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Σε μία τέτοια περίπτωση, ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας μέσα σε προθεσμία ενός μηνός, εκτός εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων. Όπου η επίκληση του δικαιώματος σας δεν ικανοποιηθεί, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα σας καθώς και για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο αυτά διέπονται, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr→ Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ: Με την υποβολή συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει ότι εν πλήρειεπιγνώσει, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφασή του, συμφωνεί, συναινεί και παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επεξεργασία όλων των προσωπικών του δεδομένων όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση του από την διοργανώτρια το διαγωνισμό εταιρία και τη δωροθέτρια εταιρία για τους παραπάνω λόγους και για το παραπάνω χρονικό διάστημα. Γνωρίζει δε το δικαίωμα πρόσβασής του στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή.

Συντάχθηκε από: velvet968

Προηγούμενο Άρθρο

Artists

Barry White

Ο Μπάρυ Γουάιτ (Barry White, πραγματικό όνομα: Barry Eugene Carter, 12 Σεπτεμβρίου 1944 – 4 Ιουλίου 2003) ήταν Αμερικανός συνθέτης, παραγωγός, τραγουδοποιός και τραγουδιστής γνωστός για την μπασοβαρύτονη φωνή του. Νικητής τρεις φορές των μουσικών βραβείων Γκράμι, με τη σταδιοδρομία του να φτάνει στο απόγειο στα μέσα του 1970 μαζί με την πασίγνωστη ορχήστρα του, την "The Love Unlimited Orchestra" με το σινγκλ "love theme" (1973). Κατά την διάρκεια της καριέρας του έφθασε τα 106 χρυσά άλμπουμ εκ των οποίων τα 40 έγιναν […]

today11/07/2024

0%